gor

gor
is. <fars.> Qəbir, məzar. Atanın goru haqqı (and kimi işlədilir). – Qırxında öyrənən gorunda çalar. (Ata. sözü). <Hümmətəli:> Yox, verə bilmərəm, atamın goruna and içmişəm ki, heç kəsə nisyə verməyəm. Ü. H.. Hazırlan qətlə, edamə! Əcəb gorun, məzarın var! Ə. N.. Gora getmək – ölmək, basdırılmaq.
◊ Gor qonşusu məc. – çox yaxın qonşular haqqında. <Piti Namaz:> Mənnən nahaq qaçırsan, Bağır dayı. Gor qonşuyusuq, birbirimizə lazımıq biz. İ. Məlikzadə. Gora (goruna) aparmaq – qoruyub saxlamaq, işlətməmək, sərf etməmək (adətən istehza kimi işlənir). Bir sandıq yığmışam, xərcləməyə yer tapmıram. Saxlayıb özümnən gora aparmayacağam ki! M. Hüs.. Gora başıaşağı getmək – ölərkən özündən yaxşı xatirə qoymamaq, xəcalətli getmək. İndi ömrümün son çağında gora başıaşağı gedirəm. S. R.. Gora kəfənsiz gedəsən! (getsin!) – qarğış ifadəsi. Meynələrdə qora; İlişdim, düşdüm tora; Səni mənnən eləyən; Kəfənsiz getsin gora. (Bayatı). Goruna od qalansın! – qəbri(n) yansın! (qarğış ifadəsi). Goruna od qalansın; A bu sarsaq kişini əkən dədə! M. N. lətif. Baş gora aparmaq – ölmək, ölüb getmək. Bədbəxt, mən o kəsə deyərəm ki, bu beş qara günü ləzzət-damaq ilə keçirib baş gora aparmaya. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • gor´i|ly — gor|y «GR ee, GOHR », adjective, gor|i|er, gor|i|est. 1. covered with gore; stained with blood; bloody: »Everyone in the car accident was a gory mess. 2 …   Useful english dictionary

 • gor|y — «GR ee, GOHR », adjective, gor|i|er, gor|i|est. 1. covered with gore; stained with blood; bloody: »Everyone in the car accident was a gory mess. 2 …   Useful english dictionary

 • Gór — Administration Pays  Hongrie …   Wikipédia en Français

 • Gör — Sn (Göre f.) erw. ndd. (16. Jh.), ndd. Mädchen , Gören Pl. kleine Kinder Stammwort. Ursprünglich niederdeutsches Wort. Verglichen wird rhein. gor, gorich gering, armselig (dann wäre von Kleine auszugehen); doch ist für die Bedeutung Mädchen ein… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • Gör — Gör, Göre: Das aus dem Niederd. stammende, seit dem 17. Jh. bezeugte Wort ist wahrscheinlich eine Bildung zu dem im Dt. untergegangenen Adjektiv *gōr »klein«, das aber in der Weiterbildung ahd. gōrag, mhd. gōrec »klein, gering, armselig«… …   Das Herkunftswörterbuch

 • Gor|go|ni|an — «gr GOH nee uhn», adjective, noun. –adj. of or having to do with the gorgonias. –n. = sea fan. (Cf. ↑sea fan) Gor|go|ni|an «gr GOH nee uhn», adjective. of or resembling a Gorgon; terrible; petrifying …   Useful english dictionary

 • gor|go|ni|an — «gr GOH nee uhn», adjective, noun. –adj. of or having to do with the gorgonias. –n. = sea fan. (Cf. ↑sea fan) Gor|go|ni|an «gr GOH nee uhn», adjective. of or resembling a Gorgon; terrible; petrifying …   Useful english dictionary

 • Gor — Gor, Koth, Dünger, ein veraltetes Wort, S. 2 Gare, Garstig und Hornung …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • gor — (gor) s. m. Nom sous lequel Adanson désigne une coquille du Sénégal, qui, selon Guérin, pourrait être le troque module de Linné, LEGOARANT …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • Gör(e) — Gör(e)ugs.für:vorlautes/ungezogenesKind,Wildfang,Krabbe,Frechdachs,Frechling,Schlingel;ugs.:Fratz,Strick,Racker,Rübe,Balg,Satansbraten,Rotznase,frechesStück …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • Gör — Gör,das:⇨Kind(1) …   Das Wörterbuch der Synonyme

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”